Sebastian Karwowski

doradca rynku nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami z 20-to letnim doświadczeniem rynkowym, właściciel biura nieruchomości „Index”, członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.

dla Locativus:

 • wskazanie nieruchomości spełniających oczekiwania Zamawiającego,
 • informacja o wpływie lokalizacji nieruchomości na przychody z tyt. najmu,
 • sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości,
 • wymeldowanie wszystkich dotychczas zamieszkujących osób,
 • informacja o ewentualnych zadłużeniach, zaległościach płatniczych dot. nieruchomości i wskazanie sposobu ich uregulowania,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania kredytu bankowego,
 • negocjacje ceny nieruchomości,
 • uzgodnienie warunków zakupu (umowa przedwstępna),
 • informacja o możliwości ustanawiania pełnomocników i zarządców wybranej nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia aktu notarialnego,
 • ubezpieczenie transakcji,
 • formalności związane z podatkiem od nieruchomości,
 • przygotowanie protokołu zdawczo odbiorczego – formalności w zakładzie energetycznym i gazowni.